Αποκλειστικές φωτογραφίες από το σπίτι μου

Χριστουγεννιάτικες εορταστικές περίοδοι 2001-2015Χριστουγεννιάτικη εορταστική περίοδος 2004
Χριστουγεννιάτικη εορταστική περίοδος 2005
Χριστουγεννιάτικη εορταστική περίοδος 2006
Χριστουγεννιάτικη εορταστική περίοδος 2012
Χριστουγεννιάτικη εορταστική περίοδος 2014
Altintzis Georgios ©